Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 20/06 Ob-22206/06 , Stran 6421
Upravna enota Škofja Loka objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta referent v oddelku za upravne notranje zadeve. Delo na uradniškem delovnem mestu se bo opravljalo v nazivu referent III, v prostorih Upravne enote Škofja Loka. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije, – najmanj srednjo izobrazbo upravne, ekonomske, administrativne smeri ali gimnazijo, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Na delovnem mestu se vodijo enostavni upravni postopki s področja sprejemne pisarne in prometa. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razviden čas trajanja delovnega razmerja, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od treh mesecev, – pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv. V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, z oznako na ovojnici »za javni natečaj-referent« v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS oziroma objave na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi predloženih dokazil, razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 8 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter 3-mesečnim poskusnim delom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 04/51-12-439, Maruša Bizovičar ali 04/51--12-441 Veronika Šmid.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti