Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Ob-22196/06 , Stran 6421
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1) objavlja Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju in se opravlja v nazivu podsekretar. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – imeti morajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, – imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj, – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave, – imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – imeti mora vozniški izpit B kategorije, – znanje uradnega jezika, – znanje enega izmed svetovnih jezikov, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper kandidata/ko ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Dodatna znanja: od kandidatov/k pričakujemo, da imajo upravljalske in vodstvene sposobnosti, komunikacijske veščine, poznavanje področja za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Iz omenjenega državnega izpita iz javne uprave je izvzet strokovni izpit iz upravnega postopka, katerega mora imeti kandidat, ob prijavi na razpis, že opravljenega. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke ter upravljalske in vodstvene sposobnosti. Na predlog natečajne komisije bo izbranega kandidata/ko za direktorja občinske uprave imenoval župan Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za dobo petih let, s polnim delovnim časom, s 6 mesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal/a v nazivu podsekretar na sedežu občinske uprave, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci. Okvirna vsebina dela: 1. vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadziranje dela v občinski upravi, 2. neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog lokalne samouprave v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 3. vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in pri ključnih razvojnih projektih občine, 4. samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv za potrebe občinskega sveta in ministrstev, 5. samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv za potrebe občinskega sveta, 6. vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih. Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z dokazili in življenjepisom na naslov: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, s pripisom »Javni natečaj za direktorja občinske uprave« in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni/e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajala Mateja Šamperl na tel. 02/757-95-30.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti