Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 1711-06-468155/00 Ob-22177/06 , Stran 6420
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo uradniškega delovnega mesta, z naslednjimi pogoji za zasedbo: 1. svetovalec v Direktoratu za upravne notranje zadeve, Sektorju za migracije in naturalizacijo, Oddelku za državljanstvo. Delovno mesto je uradniško in se opravlja v treh uradniških nazivih, in sicer: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ustrezne družboslovne ali pravne smeri, – najmanj 7 mesecev primerljivih delovnih izkušenj. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Delovne naloge: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UBP2). Delo se opravlja na sedežu Direktorata za upravne notranje zadeve, na Beethovnovi ulici 3, Ljubljana. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in brez poskusnega dela. Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1100-43/2006. Državni izpit iz javne uprave lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta od prvega imenovanja v uradniški naziv. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku osem dni od objave, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome oziroma dokazila o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima), – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – pisno izjavo s katero kandidat izjavlja, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil in razgovora z njimi. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate v zvezi z delovnim področjem je Romana Berčič, tel. 428-49-17. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 428-42-78 (Maja Javornik).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti