Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 18001-42/2006/1 Ob-22170/06 , Stran 6420
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja prosto delovno mesto višjega svetovalca/ višje svetovalke v Upravno pravnem sektorju v Direktoratu za družino. Za delovno mesto višjega svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: – višji svetovalec III, – višji svetovalec II, – višji svetovalec I. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III. Pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, – 5 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo, – državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od imenovanja), – strokovni izpit iz upravnega postopka (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od imenovanja). Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo). Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, (če ga je kandidat/-ka že opravila), – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, (če ga je kandidat/-ka že opravila), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, – fotokopijo delovne knjižice. Opis nalog delovnega mesta višjega svetovalca: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – sodelovanje pri izdelavi sistemskih zakonov in drugih predpisov s področja dela sektorja, – vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji, – samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu na naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Služba za splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec v Upravno pravnem sektorju v Direktoratu za družino.«. Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve vsak dan od 10. do 11. ure, pri Mateji Šifrar, na tel. 369-77-70.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti