Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4. 8. 2006

Kazalo

Št. 153/06 Ob-22169/06 , Stran 6419
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06) razpisujemo prosta delovna mesta mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih za leto 2006 na naslednjih raziskovalnih področjih: 1. matematika – štiri prosta mesta, 2. fizika – eno prosto mesto, 3. računsko intenzivne metode in aplikacije – eno prosto mesto. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri; – ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna; – starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva), če je mladi raziskovalec brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsostnost zaradi služenja vojaškega roka. Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – potrdilo o državljanstvu; – dokazilo o izobrazbi (dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru magisterija; če kandidat še nima diplome oziroma magisterija, mora predložiti izjavo, da bo diplomiral oziroma magistriral do vključno 15. 9. 2006); – dokazilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno), in da je opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju); – potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju, če je kandidat že vpisan; – dokazila o morebitnih prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih člankov in dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu; – dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti. Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do 21. 8. 2006 s priporočeno pošto na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mladega raziskovalca za področje...« in navedbo raziskovalnega področja. Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil Inštitut v soglasju z izbranimi mentorji. Delovno razmerje bo z izbranimi mladimi raziskovalci sklenjeno za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer do največ štiri leta in šest mesecev. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladih raziskovalcev obvestili do 15. 9. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti