Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 534/06 Ob-20032/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-534/06 z dne 4. 7. 2006, DK-51/06, so bile nepremičnine a) poslovni prostor št. 8a v izmeri 26,05 m2, ki se nahaja v pritličju objekta Centra Ledina na Kotnikovi ul. 5 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 317 k.o. Tabor in je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 2. 1991 in dodatka z dne 10. 8. 1992, oboje sklenjeno med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d. kot prodajalcem in Klun Silvestrom kot kupcem, ter b) poslovni prostor št. 3/A v izmeri 16 m2, ki se nahaja v pritličju objekta Centra Ledina na Kotnikovi ul. 5 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 317 k.o. Tabor in je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 7. 1990 in dodatka z dne 10. 8. 1992, oboje sklenjeno med Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d. kot prodajalcem in Klun Silvestrom kot kupcem, ter c) pri poslovnem prostoru v izmeri 145,75 m2, ki se nahaja v pritličju objekta Kolodvorska 9 v Ribnici, ki stoji na parc. št 2/11 k.o. Ribnica in je last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 10. 1992, sklenjene med Občino Ribnica kot prodajalko in Klun Silvestrom kot kupcem, zastavljeno v korist upnika Velo d.d., Ljubljana, Celovška cesta 150, Ljubljana, Avstrija, za zavarovanje bodoče in pogojne denarne terjatve v višini 150.000 EUR s pripadki, napram dolžniku Interšafar SG d.o.o., Trg zbora odposlancev 68, Kočevje.