Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 480/2006 Ob-20031/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št. SV 480/2006 z dne 30. 6. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 9 v izmeri 64,65 m2, v 2. nadstropju objekta Ljubljanska cesta 4d, 1290 Grosuplje, na parc. št. 1596/3, k.o. Grosuplje naselje, last zastaviteljice Darije Škrjanec, Pod gozdom, Cesta III/12, 1290 Grosuplje, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike št. 2, za zavarovanje denarne terjatve v višini 74.000 EUR, s pripadki.