Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 473/2006 Ob-20030/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št. SV 473/2006 z dne 29. 6. 2006, je bilo stanovanje - garsonjera št. 2 v izmeri 23,06 m2, v pritličju večstanovanjske hiše Ponikve 84, Videm Dobrepolje, ki stoji na parc. št. 1061/1, vl. št. 835 k.o. Cesta, last zastavitelja Danila Fajt Mav, Pot heroja Trtnika 4a, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Sloveniji, s sedežem Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična št. 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 36.500,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost