Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 495/06 Ob-19948/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr. št. SV 495/06 z dne 5. 7. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 9, tip B, v mansardi nad IV. nadstropjem večstanovanjske stavbe na naslovu Bezje 9, Kranjska Gora, stoječe na parc. št. 425/11 k.o. Kranjska Gora, v izmeri 42,08 m2, last zastaviteljev Tatjane Mulh in Jake Mulha, vsakega do 1/2, vse v korist osebe z imenom: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571, v zavarovanje denarne terjatve 100.000 EUR s pripadki.