Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 983/2006 Ob-19853/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 983/2006 z dne 30. 6. 2006, je podstrešno stanovanje v Mariboru, Krekova 4, z oznako S3 v velikosti 88,95 m2, ki v naravi predstavlja trisobno stanovanje z galerijo in se nahaja v hiši – parc. št. 905 k.o. Maribor Grad, solast Bazdulj Nedeljke in Bazdulj Muja, oba stan. Ravne na Koroškem, Javornik 54, na temelju prodajne pogodbe z dne 12. 6. 2006, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, za zavarovanje denarne terjatve v višini 166.500 EUR s pp, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila.