Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 233/06 Ob-19852/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 233/06 z dne 21. 6. 2006, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bila nepremičnina, stanovanje št. 6, v I. nadstropju stanovanjske hiše Ob Suhi 4b, Ravne na Koroškem, v izmeri 43,77 m2, pripisane pri vložku št. 510 k.o. Ravne, stoječe na parceli št. 218/1, katerega lastnik je Magdalena Piko, EMŠO 0608960505245, stanujoča Kotlje 218, Kotlje, zastavljeno v korist upnice Probanke d.d., Svetozarevska ulica 12, Maribor, mat. št. 5459702, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12.600 EUR, na podlagi pogodbe o deviznem kreditu št. V00104/06 z dne 21. 6. 2006.