Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 478/06 Ob-19851/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 478/06 z dne 28. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 27, v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 2, stoječe na parc. št. 522/13, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 45,32 m2, last zastaviteljev Smajila Pjevića in Senije Pjević, oba Cesta revolucije 2, Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki.