Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 474/06 Ob-19850/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 474/06 z dne 29. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 25, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 12, stoječe na parc. št. 197/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 39,06 m2, last zastaviteljev Željka Rakite in Mire Rakite, na podlagi pogodbe za prodajo stanovanja z dne 19. 6. 2006, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠO: 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s pripadki.