Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 469/06 Ob-19849/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 469/06 z dne 27. 6. 2006, je stanovanje št. 65, ki se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije 8, stoječe na parc. št. 540/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 59,61 m2, last zastaviteljev Isaka Bosnića in Enise Bosnić, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe št. 001/99 – O, o prodaji stanovanja z dne 21. 10. 1999, sklenjene s prodajalcem Meting ŽJ, d.o.o., zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.670 CHF s pripadki.