Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 472/06 Ob-19848/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 472/06 z dne 27. 6. 2006, je stanovanje št. 5, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe v Kranjski Gori, Bezje 9, stoječe na parc. št. 425/11 k.o. Kranjska Gora, v skupni izmeri 29,63 m2, last zastaviteljice Marjetice Primožič, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 10. 2005, sklenjene s prodajalko Angelo Gregori, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.350 CHF s pripadki.