Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 477/06 Ob-19846/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 477/06 z dne 30. 6. 2006, je bila nepremičnina-stanovanje št. 2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Hrastniku, Podkraj 78, ki meri 41,40 m2, last zastavitelja Meštrovac Sabirja, EMŠO 2010962102088, stan. Cesta 1. maja 27, Hrastnik, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. D/13-06 z dne 12. 6. 2006, sklenjene med družbo Steklarna Hrastnik-skupina d.d., kot prodajalko in Meštrovac Sabirje, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje, matična številka 5026091, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,500.000 SIT z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.