Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 464/06 Ob-19845/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 464/06 z dne 29. 6. 2006, so bile nepremičnine: – poslovni prostori v skupni izmeri 239,50 m2, ki se nahajajo v 1. etaži v zgradbi Kidričeva 4a, Zagorje ob Savi in imajo identifikacijsko št. 23.E ter – poslovni prostor v izmeri 72,50 m2, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjske zgradbe Cesta Borisa Kidriča 4a, Zagorje ob Savi in ima identifikacijsko št. 25.E, last zastavitelja Ritter Aleksandra, EMŠO 1212958501006 do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 5. 2006, z družbo ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake in družbo Xella Porobeton SI, d.o.o., Loke 64, Kisovec, obema kot prodajalcema in Ritter Aleksandrom, kot kupcem, zastavljene v korist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje, matična številka 5026091, za zavarovanje denarne terjatve v višini 41,400.000 SIT z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.