Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 591/06 Ob-19843/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 591/06 z dne 30. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 6, v 2. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Zdraviliška cesta 5B, Laško, na parc. št. 166, k.o. Laško, ki obsega sobo 13,33 m2, sobo 17,01 m2, sobo 10,50 m2, predsobo 9,29 m2, kuhinjo 6,29 m2, kopalnico 3,78 m2, WC 1,28 m2, balkon 4,35 m2 in klet 2,66 m2, last Meško Avrelije, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 6. 2006, med kupcem Meško Avrelijo in prodajalcem Občino Laško, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova ulica 2, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.910 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo 30. 6. 2016.