Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 590/06 Ob-19842/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 590/06 z dne 30. 6. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št 2, z loggio, v izmeri 73,22 m2, ki se nahaja v pritličju stan. stavbe na Celovški cesti 124 v Ljubljani z ident. št. dela stavbe 01380/008 in nepremičnine, kar v naravi predstavlja shrambo v izmeri 3,12 m2, ki se nahaja v kleti na naslovu Celovška cesta 124 v Ljubljani, z ident. št. dela stavbe 01380/009, ki leži na parc. št. 134/1, k.o. Zgornja Šiška, last družbe Omega Kovach, d.o.o., na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 6. 2006, med kupcem družbo Omega Kovach, d.o.o. in prodajalko Katjo Klun, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG Celovec AG, Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 105.000 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo 15. 7. 2016.