Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 1086/06 Ob-19838/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1086/06 z dne 3. 7. 2006, je garsonjera v izmeri 21 m2 v stanovanjskem bloku na naslovu Deteljica 9, Tržič, stoječega na zemljišču parc. št. 235/5 k.o. Bistrica, last zastaviteljev Domna Mezek, Nazorjeva ulica 6, Kranj in Manuele Kneževič, Belska cesta 46, Preddvor, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 29. 6. 2006 s prodajalcem Dominikom Avsenek, Zg. Duplje 99, Duplje ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 3. 7. 2006, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 22.000 EUR, z obrestno mero, ki je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja + 3% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 18. 8. 2031.