Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 1080/06 Ob-19837/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1080/06 z dne 30. 6. 2006, je stanovanje št. 4 v pritličju stanovanjske hiše s pripadajočo kletjo in pripadajočim solastniškim deležem do 9,55% na skupnih delih, v skupni izmeri 37,28 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na Skopski ulici 3, Ljubljana, ki stoji na parceli št. 736 k.o. Štepanja vas, last zastaviteljice Agate Boncelj, Dolenčeva pot 4, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 12. 9. 2003 s prodajalko Marjetico Rozin, Višnjevarjeva ulica 35, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 260.310 CHF, z obrestno mero v višini šestmesečni Libor + 1,90% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 7. 2026.