Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 484/06 Ob-19832/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 484/06 z dne 29. 6. 2006, je nepremičnina, lokal št. 6, v skupni izmeri 54,67 m2, v pritličju Trgovsko poslovnega objekta ob Ljubljanski ulici, v Srednješolskem centru v Mariboru, stoječem na parc. št. 1609/1 in parc. št. 1609/22, k.o. Tabor, ki je last Francija in Tanje Lakoše, za vsakega do 1, oba stanujoča Delavska ulica 22, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4081-743/RB z dne 19. 1. 2001, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Strass-Spielfeld, registrirana zadruga z omejeno odgovornostjo, Hauptstrasse 59, 8472 Strass, Republika Avstrija, 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Francija in Tanje Lakoše, oba stanujoča Delavska ulica 22, Maribor, do zneska 95.000 EUR s pripadki.