Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 953/06 Ob-19831/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 953/06 z dne 3. 7. 2006, sta bili nepremičnini, in sicer nepremičnina z identifikacijsko številko 0655/01149/005 – poslovni prostor v III. nadstropju v izmeri 79,35 m2 in nepremičnina z identifikacijsko številko 0655/01149/006 – poslovni prostor v III. nadstropju v izmeri 449,14 m2, kar vse se nahaja v poslovni stavbi na naslovu Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 655 katastrska občina Melje; last zastaviteljice Andreje Recek, rojene 1. 2. 1980, stanujoče Ob Lazniškem potoku 7, Laznica, 2341 Limbuš, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 8. 2005, sklenjene med njo kot kupcem ter med Evroaktiv d.o.o. in IN-FIT d.o.o. kot prodajalcema; zastavljeni v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, s sedežem Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika Mamba d.o.o., s sedežem Ob Lazniškem potoku 7, Laznica, 2341 Limbuš, v višini 200.000 EUR, s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 1. 8. 2009, oziroma na dan odpoklica upnice.