Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 624/2006 Ob-19828/06 , Stran 5520
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 624/2006 z dne 3. 7. 2006, je dvosobno stanovanje št. 3, v skupni izmeri 86,80 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega objekta, ki stoji na parc. št. 739/2 k.o. Gorenja vas, na naslovu Sestranska vas 54, Gorenja vas, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastaviteljev Zore Petrović, Poljanska cesta 14, Gorenja vas, in Ivice Petrovića, Poljanska cesta 14, Gorenja vas, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 5. 2006 in aneksa k prodajni pogodbi z dne 25. 5. 2006, sklenjenih s prodajalko Olgico Mijatović Dolinar, Sestranska vas 54, Gorenja vas, zastavljeno v korist upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična številka 5103061, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.