Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 782/06 Ob-19825/06 , Stran 5520
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 782/06 z dne 23. 6. 2006, je bil poslovni prostor v izmeri 181 m2, v pritličju poslovnega objekta Kamionski terminal II. faza, označen s projektno oznako 0/2 in 0/3, lega poslovnega prostora je razvida iz komercialne skice, stavba stoječa na parc. št. 1570/18, po parcelaciji na parc. št. 1570/85, 1870/86, 1870/87 in 1570/88, z.k. vl. št. 1242, vse k.o. Koper, last družbe Car Audio d.o.o. zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice Banke Koper d.d., m.š. 5092221, s sedežem v Kopru, Pristaniška ul. št. 14, v višini 276.000 EUR glavnice s pp, z obr. mero Euribor za posle z ročnostjo 1 mesec + 2,4 odstotnih točk letno, ki se spreminja, z zapadlostjo zadnjega obroka 30. 6. 2013.