Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19383/06 , Stran 5506
V skladu z določili 599. člena ZGD-1 uprava družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in poslovodstvo družbe ŽITO GRANDE, proizvodnja testenin, d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, obveščata delničarje družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, da je bila pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču v Ljubljani dne 30. junija 2006 predložena pogodba o pripojitvi, ki sta jo uprava prevzemne družbe in poslovodstvo prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 29. junija 2006. Pripojitev prevzete družbe ŽITO GRANDE, proizvodnja testenin, d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana k prevzemni družbi ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana se izvede po stanju na dan obračuna združitve, ki je 31. 12. 2005. V skladu z določili drugega odstavka 528. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Edini družbenik prevzete družbe ŽITO GRANDE, proizvodnja testenin, d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, družba ŽITO, d.d. bo v petek, dne 11. avgusta 2006 sprejel ustrezne sklepe vezane na pripojitev. Skupščina prevzemne družbe mora odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku 1 meseca od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe. Glede na to, da je prevzemna družba imetnica 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, se določila vezana na 3. in 4. točko drugega odstavka 581. člena, prve in druge alinee 2. točke drugega odstavka 582. in 583. člena ZGD--1, v skladu z določili 599. člena ZGD-1, ne upoštevajo.