Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19380/06 , Stran 5506
Upravi družb ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in ŽITO INTES živilska industrija, d.d., Meljska cesta 19, 2000 Maribor v skladu z določili 586. člena ZGD-1 obveščata delničarje obeh družb, da je za četrtek, 10. avgusta 2006 ob 10. uri sklicana skupščina delniške družbe ŽITO INTES živilska industrija, d.d., Meljska cesta 19, 2000 Maribor in za petek, 11. avgusta 2006 ob 14. uri sklicana skupščina delniške družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana. Na navedenih skupščinah bodo delničarji obravnavali in odločali o predlogu sklepov za združitev obeh navedenih družb, ki se izvede s pripojitvijo družbe ŽITO INTES živilska industrija, d.d., Meljska cesta 19, 2000 Maribor k družbi ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana. Gradivo za skupščini s predlogi utemeljenih sklepov je na vpogled delničarjem v prostorih informativnih pisarn za izvedbo skupščin obeh družb v skladu z objavljenimi sklici skupščin v Uradnem listu RS in SEO-net, za družbo ŽITO prehrambena industrija, d.d. dne 7. julija 2006 in za družbo ŽITO INTES živilska industrija, d.d. v dnevniku VEČER in SEO-net dne 7. julija 2006. Delničarje obeh navedenih družb v skladu z določili 586. člena ZGD-1 obveščamo, da sta upravi družb, ki se združujeta, dne 23. junija 2006 sklenili pogodbo o pripojitvi v notarskem zapisu in jo predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani in Okrožnemu sodišču v Mariboru dne 26. junija 2006. Pripojitveno pogodbo sta pred tem pregledala nadzorna sveta obeh družb in skupni pripojitveni revizor. Na sedežih obeh družb je delničarjem na vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena pogodba, letni obračuni in poročila o stanju družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. in ŽITO INTES živilska industrija, d.d. za poslovna leta 2004, 2003 in 2002 v skladu z določili 68. člena ZGD-1, poročila uprav obeh družb o pripojitvi, revizijsko poročilo o pripojitvi in poročilo nadzornih svetov družb o pripojitvi v skladu z določili 584. člena ZGD-1. Vsa gradiva so delničarjem na vpogled v skladu z objavljenimi sklici skupščin. Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni dan zagotovila brezplačen prepis teh listin v skladu z določili četrtega odstavka 586. člena ZGD-1.