Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 101-4/2006-3 Ob-19593/06 , Stran 5504
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Osnovna organizacija Vzgojno varstvenega zavoda Hrastnik, s sedežem v Hrastniku – Novi log 11/a, ki je vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Hrastnik, dne 27. 9. 1995 pod zaporedno številko 13 se z 18. 4. 2006 preimenuje v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije – Vrtec Hrastnik, s sedežem v Hrastniku – Novi log 11/a. Nova pravila sindikata so bila 18. 4. 2006 sprejeta na zboru sindikata. Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Hrastnik pod zaporedno številko 33 z dne 11. 6. 2006. Spremenjena pravila se hranijo na Upravni enoti Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.