Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Su 010601/2006 Ob-19675/06 , Stran 5489
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Republika Slovenija Delovno sodišče v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor, objavlja javni natečaj za eno prosto delovno mesto višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za dobo 3 let, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: – višji pravosodni svetovalec III, – višji pravosodni svetovalec II, – višji pravosodni svetovalec I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – pravniški državni izpit, – delovne izkušnje: najmanj dve leti, – dobro poznavanje uradnega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02). Javni uslužbenec bo opravljal delo na sedežu Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor. K prijavi z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev v roku 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu na naslov: Delovno sodišče v Mariboru, Urad predsednika, Glavni trg 17, 2000 Maribor, z oznako “javni natečaj”. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni posotpek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bi izdan sklep. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 02/235-08-65.