Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 110-89/2006-2 Ob-19647/06 , Stran 5489
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Direktoratu za obrambno politiko/ Sektorju za mednarodno sodelovanje/ Oddelku za dvostransko sodelovanje: svetovalec za dvostransko sodelovanje (m/ž). Delo na tem delovnem mestu se izvaja v uradniškem nazivu svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Pogoji za zasedbo delovnega mesta Zahtevana izobrazba: najmanj visoka strokovna. Zahtevane delovne izkušnje: – 7 mesecev za naziv svetovalec III. Posebni pogoji: – dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«, – varnostno potrdilo za dostop do tajnih podatkov NATO-Z, – varnostno potrdilo za dostop do tajnih podatkov EU-Z, – državni izpit iz javne uprave. Željena znanja: – znanje angleškega jezika, – znanje drugega tujega jezika. Delovne naloge: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – delo z VDP, akreditiranimi v Republiki Sloveniji. Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti: – dokazilo o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah, – potrdila o opravljenih izpitih, – dokazilo o državljanstvu ter izjavo, da nimajo dvojnega državljanstva, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče). Dokazilo iz 5. in 6. alinee bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Poleg navedenih mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, določene z Zakonom o obrambi. Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na lokaciji Vojkova cesta 55, v Ljubljani. Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj, pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja/ Urad za upravljanje človeških virov/ Kadrovska služba/ Oddelek za kadrovske zadeve upravnega dela ministrstva, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo za javni natečaj in navedbo delovnega mesta. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 15 dneh po odločitvi. Informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri Tatjani Fireder.