Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19620/06 , Stran 5488
Javni zavod za šport Občine Kočevje na podlagi 33. člena Statuta Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje, razpisuje delovno mesto direktorja. Direktorja Zavoda bo imenoval Svet Zavoda po predhodnem soglasju soustanoviteljic. Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan. Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba, – najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, – poznavanje področja upravljanja in strokovnega dela za šport v Občini Kočevje. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15 dni od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje s pripisom »Za razpisno komisijo – ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire.