Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19342/06 , Stran 5480
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Razvojni javni sklad Lendava objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji svetovalec (m/ž) – finančnik I, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec III. Naloge uradniškega delovnega mesta je mogoče opravljati v treh zaporednih nazivih: višji svetovalec III / višji svetovalec II / višji svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge delovnega mesta opravljal v nazivu višji svetovalec III. Kandidati/-ke morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – imeti morajo univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, – imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave), – aktivno morajo obvladati uradni jezik (slovenski in madžarski), – aktivno morajo obvladati vsaj en tuji jezik (angleški in/ali nemški), – imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj. Kandidati/-ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti: – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazila o znanju tujega jezika, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – dokazilo o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, – potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče). Potrdili iz 6. in 7. alinee ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/-ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani/a kandidat/-ka predložil/a pred imenovanjem v naziv. Z izbranim kandidatom/ko se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo javni/a uslužbenec/-ka opravljal/a na sedežu Razvojnega javnega sklada Lendava, Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega javnega natečaja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj kandidati/-ke pošljejo na naslov: Razvojni javni sklad Lendava, z oznako »za javni natečaj«, Kranjčeva ul. 22, 9220 Lendava. Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 02/578-93-60.