Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 110-37/2006 (230) Ob-19177/06 , Stran 5478
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, objavlja prosto uradniško delovno mesto svetovalca (m/ž) za pravne zadeve v Oddelku za splošne in pravne zadeve. Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: – svetovalec III, – svetovalec II, – svetovalec I. Delo se bo opravljalo na sedežu organa. Pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba, smer: pravo, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo). Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Pisni vlogi mora kandidat/-ka obvezno priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – potrdilo, da kandidat/ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ali pisno izjavo, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/-ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali pisno izjavo, – fotokopijo delovne knjižice. Opis nalog delovnega mesta svetovalca: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati/-ke pošljejo v zaprti ovojnici najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur (el. naslov: obcina.sentjur@sentjur.si), s pripisom »Javni natečaj – svetovalec v Oddelku za splošne in pravne zadeve«. Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po izbiri. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: Martina Ljubej, tel. 03/747-13-19 (v času uradnih ur).