Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 110-3/2006-4 Ob-19360/06 , Stran 5466
– za 1. letnik – 1 štipendija, – za 2. letnik – 1 štipendija, – za 3. letnik – 1 štipendija, – za 4. letnik – 1 štipendija. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – je študent pravne fakultete v Republiki Sloveniji; – je državljan Republike Slovenije; – je pri izpitih v zadnjem šolskem letu dosegel povprečno oceno vsaj 7,5 oziroma prav dober učni uspeh; – se obveže, da bo po končanem študiju sklenil delovno razmerje pri sodišču oziroma drugem pravosodnem organu, za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Merila za podeljevanje štipendij so: – učni oziroma študijski uspeh v zadnjem šolskem letu; – število opravljenih izpitov; – število doseženih točk na maturi, če se vlaga prošnja za štipendijo za prvi letnik; – bruto dohodek na družinskega člana. Vrstni red kandidatov, ki prosijo za dodelitev štipendije za prvi letnik, se določi tako, da imajo prednost prosilci z boljšim učnim uspehom zaključnega letnika srednje šole. V primeru enakega učnega uspeha imajo prednost prosilci z višjim številom točk, doseženih na maturi. V primeru enakega števila točk, doseženih na maturi, imajo prednost prosilci z nižjim dohodkom na družinskega člana. Vrstni red kandidatov, ki ne prosijo za dodelitev štipendije za prvi letnik, se določi tako, da imajo prednost prosilci z boljšim povprečnim študijskim uspehom v predhodnem letniku, izračunanim na dve decimalki. V primeru enakega študijskega uspeha imajo prednost prosilci z več opravljenimi izpiti. V primeru enakega števila opravljenih izpitov imajo prednost prosilci z nižjim dohodkom na družinskega člana. Rok za prijavo je do vključno 30. 9. 2006. Kandidati naj k prijavi priložijo: – vlogo za pridobitev republiške štipendije – obrazec DZS 1,51; – dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja; – dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja; – potrdilo o številu doseženih točk na maturi, če prosilec vlaga prošnjo za štipendijo za prvi letnik študija; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije; – kratek življenjepis; – kopijo odločbe o odmeri dohodnine za osebe, ki so prosilca dolžne preživljati po zakonu, za predzadnje leto pred letom, v katerem se vlaga prošnjo (za leto 2004); – potrdilo o stalnem prebivališču; – dokazilo oziroma izjava o bivanju izven kraja stalnega prebivališča, če prosilec biva izven kraja stalnega prebivališča. Komisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila vsakega prosilca do 29. 12. 2006. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite do vključno 30. 9. 2006 na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, s pripisom: vloga za štipendijo v letu 2006/2007.