Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 316-20/2006 Ob-19343/06 , Stran 5465
Na podlagi navedbe 7. točke javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 31/06 z dne 24. 3. 2006, Ob-8480/06, 2. točke javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 51-52/2006 z dne 19. 5. 2006, Ob-13683/06 in 5. točke razpisne dokumentacije naročamo objavo o zaključku javnega razpisa z naslednjo vsebino: 1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 2. Naslov izvajalca razpisa: Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91, info.aure@gov.si, www.gov.si/aure. 3. Vrsta in obseg javnega razpisa: javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih za leto 2006 v obsegu sredstev 179,000.000 SIT. 4. Prejemniki nepovratnih sredstev: Za prvo odpiranje vlog smo prejeli 492 vlog. Za drugo odpiranje, ki se je pričelo izvajati 1. junija 2006, smo prejeli 109 vlog. Strokovna komisija je po ocenjevanju vlog ugotovila, da predložene vloge proporcionalno ustrezajo za porabo vseh razpisanih sredstev, zato objavljamo zaključek razpisa. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja www.gov.si/aure oziroma ministrstva www.gov.si/mop. 5. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 6. 2006.