Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 363/06 Ob-16048/06 , Stran 4373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 363/06 z dne 31. 5. 2006, je bilo stanovanje št. 4, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 37, stoječe na parc. št. 2352 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 40,53 m2, last zastavitelja Milana Kajganića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5. 2006, sklenjene s prodajalko Stojanko Jovičić, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,200.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost