Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 353/06 Ob-16047/06 , Stran 4373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 353/06 z dne 31. 5. 2006, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Koroška Bela, Cesta Talcev 8D, stoječe na parc. št. 309 k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri 58,34 m2, last zastaviteljev Željka Medića in Janje Vlahek – vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 5. 2006, zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 8. 5. 2006 sklenjene s prodajalcema Srečkom Vlahekom in Sonjo Vlahek, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,400.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost