Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 352/06 Ob-16046/06 , Stran 4373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 352/06 z dne 31. 5. 2006, je bilo stanovanje št. 15, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Slovenski Javornik, Kurirska pot 2C, stoječe na parc. št. 1991/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 57,70 m2, last zastavitelja Edisa Solakovića, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 5. 2006, sklenjene s prodajalko Natalio Kuplenik, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,200.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost