Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 351/06 Ob-16045/06 , Stran 4373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 351/06 z dne 31. 5. 2006, je bilo podstrešno stanovanje št. 5, v izmeri 104,18 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Cesta Viktorja Svetina 7, Jesenice, s parc. št. 266/2 k.o. Koroška Bela, last zastaviteljice Katje Zupanc, Podblica 19, Zgornja Besnica, na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 5. 2006, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,200.000 SIT s pripadki.

AAA Zlata odličnost