Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 862/06 Ob-15908/06 , Stran 4373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 862/06 z dne 31. 5. 2006, je dvosobno stanovanje pod zaporedno številko 11, v izmeri 68,50 m2, v 2. nadstropju stavbe na naslovu Planina 38, Kranj, stoječe na parc. št. 194/2 k.o. Huje, last zastaviteljice Simone Zupan, Mlekarska ulica 19, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 5. 2006, s prodajalcem Miloradom Važičem, Ravne 17a, Tržič, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 71.000 EUR, z obrestno mero, ki je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja za EUR + 1,9% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 18. 6. 2021.

AAA Zlata odličnost