Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 340/06 Ob-15907/06 , Stran 4373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-340/06 z dne 26. 5. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje številka 20 v skupni izmeri 61,23 m2, in sicer: kuhinja 9,90 m2, soba v izmeri 17,75 m2, soba v izmeri 17,75 m2, hodnik v izmeri 7,53 m2, kopalnica v izmeri 3,30 m2, terasa v izmeri 3,20 m2 in drugi prostori v izmeri 1,80 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske stavbne na naslovu Cesta XII/8, Ljubljana-Polje, last zastaviteljice Leskovar Brigitte, rojene 6. 1. 1951, stanujoče Polje cesta XII/8, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BLST-KP-48/92 z dne 17. 4. 1992, sklenjene med njo kot kupovalko ter Belinko, kem. industrijo p.o., Zasavska c. 95, Ljubljana kot prodajalko, zastavljena v korist upnice Banke Domžale d.d., skupina NLB, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.100 EUR s pripadki, napram dolžnici Leskovar Brigitti, rojeni 6. 1. 1951, stanujoči Polje cesta XII/8, Ljubljana.