Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 372/06 Ob-15898/06 , Stran 4373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 372/06 z dne 30. 5. 2006, je bilo stanovanje št. št. 3, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1A, stoječe na parc. št. 522/25 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 25,32 m2, last zastaviteljice Ljerke Šimbere, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 4. 2006, sklenjene s prodajalcem Henrikom Merzelom, zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., matična številka 5496527, s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128a, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.000 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost