Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 305/06 Ob-15897/06 , Stran 4373
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta št. SV-305/06 z dne 18. 5. 2006, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom (2S+1K) z oznako 4, z identifikacijsko št. 868-4, v Pivki na Postojnski cesti 16, v skupni velikosti 64,06 m2, stoječe na parceli št. 1008/11 k.o. Petelinje, last zastaviteljice Veselinke Suša in na solastnem deležu na skupnih prostorih in zemljiščih parc. št. 1008/11 in 1008/9, k.o. Petelinje, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 16.800 EUR z obrestno mero Euribor+2,5% letno in zapadlostjo terjatve 28. 5. 2031, z morebitnimi zamudnimi obrestmi in vsemi stroški kreditodajalke v zvezi s kreditom in morebitno izterjavo obveznosti.