Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 365/06 Ob-15775/06 , Stran 4372
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 365/06 z dne 29. 5. 2006, upnice Banke Koper d.d., s sedežem v Kopru, Pristaniška 14, matična številka 5092221, solidarne porokinje, plačnice in zastaviteljice Torkar Antonije, roj. 16. 1. 1946, s stalnim prebivališčem Begunjska cesta 23, 4248 Lesce, EMŠO 1601946505088 ter njene poslovne dejavnosti Zeliščarstvo »Prežla« – predelava zdravilnih zelišč Torkar Antonija s.p., s sedežem Begunjska cesta 23, 4248 Lesce, MŠ 5263491, kot kreditojemalke, sta bila skladiščni prostor in garaža, ki še nista vpisana v zemljiški knjigi, zastavljena, in sicer Torkar Antonija, roj. 16. 1. 1946, s stalnim prebivališčem Begunjska cesta 23, 4248 Lesce, EMŠO 1601946505088, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se za zavarovanje denarne terjatve v znesku 16.700 EUR z obrestmi po letni obrestni meri, ki je sestavljena iz 6-mesečnega Euriborja in marže v višini 0,21% in je spremenljiva, EOM 3,95% letno, ki zapade v plačilo v 60 enakih zaporednih mesečnih obrokih, prvih 59 po 278 EUR, zadnji pa 298 EUR, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu, od tega prvi dne 30. 6. 2006, zadnji pa dne 31. 5. 2011, z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ostalimi stroški in drugimi pripadki pri nepremičninah – skladiščnem prostoru št. 27 v prvi etaži objekta Železniška ulica 5 v Lescah, označenem z id. št. 00912-027, pripisanem podvložku k.o. Hraše – kot glavni nepremičnini ter pri garaži št. 19 v prvi etaži, z id. št. 00912-019, pri podvložku k.o. Hraše, kot drugi nepremičnini, ustanovi in vknjiži skupna hipoteka in neposredna izvršljivost terjatve v korist Banke Koper d.d., 6000 Koper, Pristaniška 14, matična številka 5092221.