Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 601/06 Ob-15774/06 , Stran 4372
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 601/06 z dne 26. 5. 2006, je bilo stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Kopru, Mužčev trg št. 8, v površini 51,35 m2, stavba stoječa na parc. št. 1292, k.o. Koper, last Leskovec Anite, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, m.š. 5446546, Ljubljana, Šmartinska ul. št. 140, v višini 125.200 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila glavnice s pripadki, z obr. mero sestavljeno iz 12-mesečnega Liborja in obr. marže v višini 1,9% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 5. 2026.