Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 587/06 Ob-15773/06 , Stran 4372
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 587/06 z dne 25. 5. 2006, je bilo stanovanje v Kopru na naslovu Kozlovičeva ul. 1 (Krožna c. št. 27, označeno kot trisobno stanovanje v mansardi objekta št. 1, območje B1, s teraso na jugozahodu, stanovanje št. 25, v izmeri 76,67 m2 in predstavlja 4,89% površine celotnega objekta, s kletjo št. 25 v prvi etaži (PP) ter s pravico uporabe skupnih delov stavbe in stavbišča, solast Opsenica Karmen in Rojc Sandija, vsakega do 1/2, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, m.š. 5446546, Ljubljana, Šmartinska ul. 140 v višini 91.000 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila glavnice s pp, z obr. mero sestavljeno iz 12-mesečnega Liborja in obr. marže v višini 2% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 5. 2029.