Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 454/06 Ob-15770/06 , Stran 4372
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 454/06 z dne 26. 5. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 12, v 3. nadstropju stanovanjske stavbe Milčinskega ulica 3 v Celju, s kletjo št. 12, v izmeri 61,64 m2, ki stoji na parc. št. 500/8, k.o. Spodnja Hudinja, last Gračnar Darinke, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 5. 2006, med kupovalko Gračnar Darinko in prodajalko Bauda Marijo, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT, s pripadki, ki zapade v plačilo 31. 5. 2016.