Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 260/06 Ob-15769/06 , Stran 4372
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 24. 5. 2006, opr. št. SV-260/06, je bilo stanovanje št. 5 v II. nadstropju stanovanjskega bloka Žibernik 19, stoječega na parc. št. 3/1 in parc. št. 6/4, vl. št. 635 k.o. Rogaška Slatina, v skupni izmeri 54,19 m2 in obsega kuhinjo 14,85 m2, sobo 16,83 m2, sobo 11,34 m2, hodnik 4,10 m2, kopalnico 4 m2, balkon 1 m2, klet 2,07 m2, last Laure Boršič, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 132/93, sklenjene 28. 7. 1993 med Steklarno Boris Kidrič, Rogaška Slatina, kot prodajalko in Boršič Marico, kot kupovalko ter na podlagi darilne pogodbe sklenjene dne 31. 1. 2006, med Boršič Marico kot darovalko in Boršič Lauro kot obdarovanko, zastavljeno v korist upnika Koščak Marjana, EMŠO 1411967500430, Žalna 69a, pošta 1290 Grosuplje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,415.668 SIT s pripadki.