Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 521/06 Ob-15767/06 , Stran 4371
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 521/06, DK 37/06, je bilo dvosobno stanovanje št. 3, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Mengšu, Kolodvorska 2c, ki stoji na parc. št. 130, 131, 133, 134, 135 in 136 k.o. Mengeš, last dolžnika in zastavitelja Muravec Marjana do celote, zastavljeno v korist upnika Antona Demšarja, roj. 31. 5. 1939, stanujočega Trzin, Pernetova ulica 17, EMŠO 3105939500259, za zavarovanje denarne terjatve po notarskem zapisu posojilne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, opr. št. SV 521/06, DK 37/06 v višini 29.600 EUR s pp.