Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 101-4/2006 Ob-15371/06 , Stran 4351
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Lenart pod zap. št. 10, kamor je vpisan Sindikat Zavoda Osnovna šola Benedikt, se z dnem 24. 5. 2006 vpiše sprememba imena in sedeža sindikata. Novo ime sindikata je: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Benedikt. Sedež sindikata: Šolska ulica 2, 2234 Benedikt. 2. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Benedikt, sprejeta na zboru sindikata dne 5. 5. 2006, se hranijo pri Upravni enoti Lenart. 3. Za identifikacijo se uporabi matična številka 2184028.4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe se nadomesti odločba SDGZ Občine Lenart št. 005-21/93 z dne 26. 4. 1993.